Strona główna
Władysław Jagiełło
Władysław Warneńczyk
Kazimierz Jagiellończyk
Jan Olbracht
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt Stary
Zygmunt August
Jagiellonowie
-dynastia panująca na Litwie (1377-1401 i 1440-1572), w Polsce (1386-1572), na Węgrzech (1440-1444 i 1490-1526) i w Czechach (1471-1526).

Początek dynastii dał Władysław Jagiełło, syn Olgierda Giedyminowicza. Po śmierci ojca objął tron wielkoksiążęcy na Litwie, a po poślubieniu królowej Jadwigi został koronowany na króla Polski. Panowanie Jagiellonów w Polsce i na Litwie skończyło się wraz ze śmiercią ostatniego króla z tej dynastii Zygmunta II Augusta (1572).

Długoletnie panowanie Jagiellonów w Polsce i na Litwie doprowadziło do powstania silnych związków między obydwu państwami i powstania Rzeczpospolitej Obojga Narodów, która przetrwała do czasów rozbiorowych.

Rządy Jagiellonów w Polsce były okresem świetności państwa, wzrosło znaczenie polityczne Polski w Europie oraz podniósł się stan nauki, kultury i gospodarki. Dokonały się też zmiany ustrojowe. Nastąpiło osłabienie władzy królewskiej, upadek oligarchii magnackiej, powstała demokracja szlachecka. Nastąpiły także zmiany w polskiej polityce zagranicznej. Państwo zaangażowało się w sprawy wschodu i południa Europy. Dość marginesowo traktowano natomiast sprawy wiążące się z odzyskaniem ziem piastowskich.

Polscy Królowie z dynastii Jagiellonów:

Władysław Jagiełło 1386-1434 Władysław Jagiełło

Władysław Warneńczyk 1434-1444 Władysław Warneńczyk

Kazimierz Jagiellończyk 1447-1492 Kazimierz Jagiellończyk

Jan Olbracht 1492-1501 Jan Olbracht

Aleksander Jagiellończyk 1501-1506 Aleksander Jagiellończyk

Zygmunt Stary 1506-1548 Zygmunt Stary

Zygmunt August 1506-1548 Zygmunt August